Piaggio Liberty

Piaggio Liberty ABS 29S6-598.02

0 ₫

• Biển số: 29S6_59802
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S ABS 29H1-674.45

0 ₫

• Biển số: 29H1_67445
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km
• Chính chủ
——————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29D1-639.44

0 ₫

• Biển số: 29D1_63944
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S 3vie 29C1-393.20

0 ₫

• Biển số: 29C1_39320
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29N1-495.58

0 ₫

• Biển số: 29N1_49558
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 7000km
• Chính chủ
——————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29V5-456.63

0 ₫

• Biển số: #29V5_45663
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 1000km(original)
• Chính chủ

—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S ABS 29E2-200.29

0 ₫

• Biển số: #29E2_20029
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ

—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29H1-828.42

0 ₫

• Biển số: 29H1_82842
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 4000km 
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29P1-694.82

0 ₫

• Biển số: 29P1_69482
• Dung tích: 125cc 
• Đăng ký: 2018
• Odo: 1000km 
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29H1-657.22

0 ₫

• Biển số: 29H1_65722
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29C1-261.55

0 ₫

• Biển số: 29C1_26155
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29D1-617.86

0 ₫

• Biển số: 29D1_61786
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 8000
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng