Honda PKL

Honda CBR 150R 29M2-008.94

49,500,000 ₫

•Biển số:29M2-008.94
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 3000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 319 Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.3223.6666 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 29A1-233.62

98,000,000 ₫

• Biển số: 29A1-233.62
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 1000km (original)
• Chính Chủ


----------------------------------------------------
Địa chỉ : 319 Phố Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline - Zalo : 0843219669 / 0834226688 / 0812348778

Mua hàng

Honda CB 150 29BF-016.40

68,000,000 ₫

• Biển số: 29BF-016.40
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 12000km
• Chính Chủ

 

----------------------------------------------------
Địa chỉ : 319 Phố Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline - Zalo : 08.4321.9669 / 0834226688 / 08.1234.8778

Mua hàng

Honda CBR 250R 29A1-152.80

84,000,000 ₫

• Biển số: 29A1-152.80
• Dung tích: 250cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km
• Chính Chủ

 

 

----------------------------------------------------
Địa chỉ : 319 Phố Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline - Zalo : 0843219669 / 0834226688 / 0812348778

Mua hàng

Honda CB 350 H'ness (xe mới chưa đăng ký)

0 ₫

• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2024
• Odo: xe mới chưa đi
• Chính Chủ

 

----------------------------------------------------
Địa chỉ : 319 Phố Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline - Zalo : 0843219669 / 0834226688 / 0812348778

 

 

Mua hàng

Honda Rebel 500 29A1-225.94

155,000,000 ₫

• Biển số:
• Dung tích:
• Đăng ký:
• Odo: 
• Chính Chủ

----------------------------------------------------

Địa chỉ : 319 Phố Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline - Zalo : 0843219669 / 0834226688 / 0812348778

 

Mua hàng

Honda CB 500X 2023 29A1-053.70

0 ₫

• Biển số: 29A1_05370
• Dung tích: 500cc
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Rebel 300 2018 29A1-201.75

88,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20175
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda CB 300R 2022 29A1-133.52

0 ₫

• Biển số: 29A1_13352
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 500 2019 29A1-234.71

0 ₫

• Biển số: #29A1_23471
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 2018 29A1-280.52

87,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_28052
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 7000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 650R 2020 20A1-011.91

0 ₫

• Biển số: 20A1_01191
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng