Các dòng Honda khác

Honda SH 350i 2022 29A1-398.77

114,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_39877
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 07/2023
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350 2022 29A1-262.72

109,900,000 ₫

• Biển số: 29A1_26272
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

 ----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 350i 2022 ABS 29A1-135.01

109,900,000 ₫

• Biển số: 29A1_13501
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 3000km ( original )
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2022 29A1-262.84

0 ₫

• Biển số: 29A1_26284
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 3000km ( original )
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i ABS 29A1-164.72

0 ₫

• Biển số: 29A1_16472
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 11/2021
• Odo: 4000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2022 29A1-277.72

109,900,000 ₫

• Biển số: 29A1_27772
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda SH 350i 2022 29A1-297.04

0 ₫

• Biển số: 29A1_29704
• Dung tích: 350ccc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 3000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2023 29A1-354.84

0 ₫

• Biển số: 29A1_35484
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 2000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2023 29A1-230.66

0 ₫

• Biển số: 29A1_23066
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 1000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2022 29A1-301.78

0 ₫

• Biển số: 29A1_30178
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 6/2022
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2023 29A1-318.39

0 ₫

• Biển số: 29A1_31839
• Đăng ký: 2023
• Dung tích: 350cc
• Odo: 1000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2022 29A1-271.38

0 ₫

• Biển số: 29A1_27138
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 2000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng