HONDA

SH 2019 CBS 125cc 29D2-323.21

77,500,000 ₫

• Biển số: 29D2_32321
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 350i 2022 ABS (Xe chưa đăng kí)

115,000,000 ₫

   Hải Quan
• Dung tích: 350cc
• Sản xuất: 2022
• Odo: 1000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Việt khóa Smartkey 125cc 29Y7-326.69

59,900,000 ₫

• Biển số: 29Y7_32669
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 350i 2022 ABS 29A1-135.01

123,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_13501
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 2000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 2022 150 ABS Xi măng (Xe mới 100%)

113,000,000 ₫

Honda SH 2022 150 ABS Xi Măng
Xe Mới 100% chưa lăn bánh
• Dung tích: 150cc

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

SH 2022 ABS 150cc 29D2-728.37

109,900,000 ₫

• Biển số: 29D2_72837
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 3000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 2023 CBS 125cc 29K2-073.54

79,900,000 ₫

• Biển số: 29K2_07354
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 1000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

SH 2021 CBS 125cc 29B2-118.58

76,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_11858
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH 350i 2023 29A1-286.07 (Lăn bánh 200km)

0 ₫

• Biển số: 29A1_28607
• Dung tích: 350cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 200km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 2023 160 ABS Xi Măng (Xe mới 100%)

0 ₫

Honda SH 2023 160 ABS Xi Măng
Xe Mới 100% chưa lăn bánh
• Dung tích: 160cc

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 2018 CBS 125cc 29C1-753.39

69,900,000 ₫

• Biển số: 29C1_75339
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH 2019 CBS 150cc 29C1-767.76

0 ₫

 

• Biển số: 29C1_76776
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng