HONDA

- 0%

SH Việt Smartkey 150cc 29C1-514.11

71,500,000 ₫

• Biển số: 29C1_51411
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 150cc 29N1-216.16

169,000,000 ₫

• Biển số đẹp: 29N1_21616
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 CBS 125cc 29G1-757.05

84,000,000 ₫

• Biển số: 29G1_75705
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 ABS 150cc 29E2-566.40

118,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_56640
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 900km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2020 ABS 150cc 29V3-480.20

106,000,000 ₫

• Biển số: 29V3_48020
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 300i italia 29A1-004.64

86,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_00464
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 14.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2020 CBS 150cc 29H2-203.58

97,000,000 ₫

• Biển số: 29H2_20358
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 480km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 ABS 150cc 29X7-443.15

99,500,000 ₫

• Biển số: 29X7_44315
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2018.
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29C1-165.20

122,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_16520
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 CBS 125cc 29X1-771.45

89,500,000 ₫

• Biển số: 29X1_77145
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 ABS 150cc 29P1-791.34

0 ₫

• Biển số: 29P1_79134
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2020 CBS 125cc 29C1-834.61

83,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_83461
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 700km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng