Những dòng xe khác

Yamaha XSR 155 2022 29D2-649.76

76,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_64976
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 1000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Giorno Kumamon 50cc 29AA-267.14

82,000,000 ₫

• Biển số: 29AA_26714
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29S2-089.16

75,500,000 ₫

• Biển số: 29S2_08916
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 1800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha Vino 50cc 29AA-958.61

79,000,000 ₫

• Biển số: 29AA_95861
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

 

Mua hàng

Yamaha XSR 155cc 2020 29C1-865.67

72,500,000 ₫

• Biển số: 29C1_86567
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Giorno Kumamon 50cc  29AA-246.25

77,000,000 ₫

• Biển số: 29AA_24625
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 12/2017
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125cc 29B1-747.57

34,000,000 ₫

• Biển số: 29B1_74757
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 22.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2020 29B2-060.97

72,500,000 ₫

• Biển số: 29B2_06097
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29B2-202.04

77,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_20204
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 600km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2021 29C1-901.45

75,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_90145
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 4000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2021 29G1-968.16

75,000,000 ₫

• Biển số: 29G1_96816
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 3000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Scoopy Prestige 2020 29E2-659.75

44,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_65975
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng