Những dòng xe khác

Peugeot Django 125 ABS 2022 20B2-532.36

49,900,000 ₫

• Biển số: 20B2_53236
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 4/2022
• Odo: 1000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125cc 29C1-831.16

0 ₫

• Biển số: 29C1_83116
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 ABS 2021 29M1-837.76

57,000,000 ₫

• Biển số: 29M1_83776
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 4000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29E2-861.71 (Lăn bánh 500km)

0 ₫

• Biển số: 29E2_86171
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 500km (oiriginal)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125 2020 29N1-806.45

43,000,000 ₫

• Biển số: 29N1_80645
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super CUB 125cc 29E2-696.38

106,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_69638
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 3000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 2019 29C1-768.84

39,500,000 ₫

• Biển số: #29C1_76884
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Puegeot Django 125cc 29C1-651.06

34,000,000 ₫

• Biển số: #29C1_65106
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
 

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 2020 29E2-730.88

102,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_73088
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 90B3-503.09

0 ₫

• Biển số: 90B3_50309
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 2000km (original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2020 29E2-640.46

0 ₫

• Biển số: 29E2_64046
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 3000 km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29E2-571.23

0 ₫

• Biển số: #29E2_57123
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 
Mua hàng