Những dòng xe khác

Honda Super Cub 125cc 29C1-824.79

0 ₫

• Biển số: 29C1_82479
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2019
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Peugeot Django 125 ABS 2021 29B2-125.24

49,500,000 ₫

• Biển số: 29B2_12524
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29M1-693.99

85,000,000 ₫

• Biển số: 29M1_69399
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29E2-510.18

88,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_51018
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125 2022 (Xe mới 100%)

108,000,000 ₫

   Honda Super Cub 125 2022
   Xe Mới 100% chưa lăn bánh
• Dung tích: 125cc

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29D2-613.75

86,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_61375
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29B2-173.27

92,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_17327
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2022

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 2022 125cc (Xe mới 100%)

57,000,000 ₫

  Peugeot Django 125
  Xe Mới 100% chưa lăn bánh
• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2022

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Vario 150 2022 (Hải Quan)

0 ₫

  Hải Quan
• Dung tích: 150cc
• Sản xuất: 2022
• Odo: 500km (origianl)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Giorno 50cc  29AB-025.12

0 ₫

• Biển số: 29AB_02512
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Sundiro Today 50cc 29AA-452.35

35,500,000 ₫

• Biển số: 29AA_45235
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 6600km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Giorno 50cc 29AA-675.79

0 ₫

 

• Biển số: 29AA_67579
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng