Những dòng xe khác

Yamaha XSR 155 2022 17B9-483.29

63,500,000 ₫

• Biển số: 17B9_48329
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 2022 (Xe chưa đăng kí)

42,000,000 ₫

   Hải Quan 2022
• Dung tích: 125cc
• Odo: 6000 km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda MSX 125 2021 29N1-864.20

38,000,000 ₫

• Biển số: 29N1_86420
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 7000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 2021 29K1-942.24

39,000,000 ₫

• Biển số: 29K1_94224
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2021 29Z1-699.50

67,000,000 ₫

• Biển số: 29Z1_69950
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Super Cub C125 29H2-388.45

0 ₫

• Biển số: 29H2_38845
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda MSX 125 2021 29P1-902.48

42,000,000 ₫

• Biển số: 29P1_90248
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125cc 2018 29B1-923.77

29,500,000 ₫

• Biển số: 29B1_92377
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 18.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Vario 150 2022 29X5-737.06

51,000,000 ₫

• Biển số: 29X5_73706
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 7000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Vario 160i 2023 29Y5-831.94

0 ₫

• Biển số: 29Y5_83194
• Dung tích: 160cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Scoopy 110 2022 29D2-625.72

0 ₫

• Biển số: 29D2_62572
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29H2-376.72

0 ₫

• Biển số: 29H2_37672
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

 ----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng