XE PHÂN KHỐI LỚN

- 0%

Royal Interceptor 650cc 29A1-118.53

158,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11853
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 250 Japan 29A1-000.11

179,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_00011
• Dung tích: 250cc
• Đăng ký: 2010
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Ducati Monster 821 29A1-028.14

240,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_02814
• Dung tích: 821cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Harley Iron 883 - 29A1-116.05

320,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11605
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 4000
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
———————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Kawasaki Ninja 650 ABS 29A1-110.96

159,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11096
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 2000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Royal Enfield 500 ABS 2020 29A1-124.93

123,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_12493
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 10/2020
• Odo: 300km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Royal Enfield Classic 500cc 29A1-024.52

87,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_02452
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3800km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda CB 1100 RS 2020 (Hải Quan)

445,000,000 ₫

   Xe Chưa Đăng Ký
• Dung tích: 1100cc
• Sản xuất: 2020
• Odo: 200km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda CB 150R 29E2-538.70

47,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_53870
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Royal Enfield 500cc 29A1-107.99

91,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_10799
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 900km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Kawasaki Vulcan S ABS 650cc 29A1-124.60

0 ₫

• Biển số: 29A1_12460
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Forty Eight 1200cc 29A1-122.45

325,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_12245
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 8000km (original)
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng