XE PHÂN KHỐI LỚN

Honda Rebel 500 2022 29A1-303.24

148,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_30324
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Royal Enfield Classic 500 2018 (Xe chưa đăng kí)

0 ₫

   Hải Quan 2018
• Dung tích: 500cc
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-113.78

86,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11378
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Triumph Street Twin 900cc 2019 29A1-045.03

255,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_04503
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 19.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 500R 2020 29A1-204.22

99,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20422
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500F 2020 29A1-398.70

0 ₫

• Biển số: 29A1_39870
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Kawasaki Z400 ABS 2022 29A1-304.21

0 ₫

• Biển số: 29A1_30421
• Dung tích: 400cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R 2023 (Xe mới 100%)

65,000,000 ₫

 Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 150cc
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Royal Enfield Classic Signals 350 (Xe chưa đăng kí)

118,000,000 ₫

  Hải Quan 2023
• Dung tích: 350cc
• Odo: 11.000 km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R 2023 29B2-254.61

53,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_25461
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500F 2020 29A1-397.84

108,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_39784
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 19.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 300R 2022 29A1-307.94

88,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_30794
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng