BỘ SƯU TẬP BIỂN ĐẸP

- 0%

SH Italy biển Tứ Qúi 29C1-06666

248,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_06666
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Mode biển Tứ Qúy 29V1-18888

98,000,000 ₫

• Biển số: 29V1_18888
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda SH Biển Tứ Qúy 29D1-51111

79,000,000 ₫

• Biển số: 29D1_51111
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Lead Ngũ Qúy 29X7-55555

168,000,000 ₫

• Biển số: 29X7_55555
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 70km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Mode 2020 biển Tứ Qúy 29L1-79999

159,000,000 ₫

• Biển số: 29L1_79999
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 100km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vision Biển Tứ Qúy 9 29H2-09999

0 ₫

• Biển số đẹp: 29H2_09999
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 Biển Siêu Vip 29E2-34567

0 ₫

• Biển số: 29E2_34567
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda LEAD tứ quý 29K1-78888

0 ₫

• Biển số: 29K1_78888
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Vision 2020 biển đẹp 29Y5-67899

0 ₫

• Biển số: 29Y5_67899
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 400km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Italy tứ quí 29V5-08888

0 ₫

• Biển số: 29V5_08888
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italy biển Tứ Qúy 29Z1-05555

0 ₫

• Biển số: 29Z1_05555
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 12.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

 

Mua hàng
- 0%

LEAD 2020 biển Tứ Qúy 29T1-95555

0 ₫

• Biển số: 29T1_95555
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 100km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng