Honda Spacy Japan

Honda Spacy Japan 30F5-6964

97,000,000 ₫

• Biển số: 30F5_6964
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 29B1-298.55

93,000,000 ₫

• Biển số: 29B1_29855
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 20.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30L1-1664

119,000,000 ₫

• Biển số: 30L1_1664
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 222
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 29D2-207.22

98,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_20722
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 29Y8-4554

0 ₫

• Biển số: 29Y8_4554
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2007
• Đầu máy: 221
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30F6-1486

0 ₫

• Biển số: 30F6_1486
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 125cc 30H9-2546

0 ₫

• Biển số: 30H9_2546
• Đầu máy: 222
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30F6-4983

0 ₫

• Biển số: 30F6_4983
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 2215
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30F7-8843

0 ₫

• Biển số: 30F7_8843
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 16.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy 125 Japan 30L2-7254

0 ₫

• Biển số: 30L2_7254
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 2222
• Odo: 13.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30Z5-1148

0 ₫

• Biển số: 30Z5_1148
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 222
• Sản xuất tại: Nhật Bản
• Odo: 18.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30Y1-0408

0 ₫

• Biển số: 30Y1_0408
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 2219
• Sản xuất tại: Nhật Bản
• Odo: 18.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng