Honda Zoomer X

- 0%

Honda Zoomer X 2020 29E2-650.43

0 ₫

• Biển số: 29E2_65043
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 2016 - 29C1-546.62

0 ₫

• Biển số: 29C1_54662
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29E1-896.98

0 ₫

• Biển số đẹp: 29E1_89698
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29D1-571.29

0 ₫

• Biển số: 29D1_57129
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 110cc 29B1-772.72

0 ₫

• Biển số: 29B1_77272
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 12.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29D2-080.56

0 ₫

• Biển số: 29D2_08056
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29C1-815.39

0 ₫

• Biển số: 29C1_81539
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 16.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 2019 29C1-791.01

0 ₫

• Biển số: 29C1_79101
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29F1-331.68

0 ₫

• Biển số: 29F1_33168
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 2019 29D2-339.80

0 ₫

• Biển số: 29D2_33980
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29D1-629.22

0 ₫

• Biển số: 29D1_62922
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Zoomer X 29D2-083.77

0 ₫

• Biển số: 29D2_08377
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng