Vespa GTS Super

- 0%

Vespa GTS Super 150 ABS 29C1-819.64

103,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_81964
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

GTS Super S150 ABS 2020 29P1-855.36

0 ₫

• Biển số: 29P1_85536
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 200km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 150 ABS 29E2-496.51

0 ₫

• Biển số: 29E2_49651
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 700km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super ABS 29L1-769.29

0 ₫

• Biển số: 29L1_76929
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS 300 HPE Super Tech 2020 ( Hải Quan)

0 ₫

• Dung tích: 300cc
• Hải quan: 2020
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 300cc 29A1-041.26

0 ₫

• Biển số: 29A1_04126
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 3vie 29G1-366.39

0 ₫

• Biển số: 29G1_36639
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS ABS 125cc 29B1-829.83

0 ₫

• Biển số: 29B1_82983
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 300 - 29A1-105.88

0 ₫

• Biển số: 29A1_10588
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2017-2018
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 3vie 29B1-656.02

0 ₫

• Biển số: 29B1_65602
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 3vie 29V5-292.62

0 ₫

• Biển số: 29V5_29262
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa GTS Super 3vie 100% xe mới

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2017
——————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng