Honda SHi 2008

Honda SHi Cafe Italia 29L5-214.40

0 ₫

• Biển số: 29L5_21440
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SHi Italia 150cc 30H6-1971

0 ₫

• Biển số: 30H6_1971
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 015
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc 30H7-3564

0 ₫

• Biển số: 30H7_3564
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 29D1-052.58

0 ₫

• Biển số: 29D1_05258
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 017
• Odo: 16.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc 30M8-1219

0 ₫

• Biển số: 30M8_1219
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 017
• Odo: 20.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 29F1-383.90

0 ₫

• Biển số: 29F1_38390
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 30H5-1387

0 ₫

• Biển số: 30H5_1387
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 016
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 30F1-9350

0 ₫

• Biển số: 30F1_9350
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 012
• Odo: 16.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italy 7 màu 150cc 29Y8-2060

0 ₫

• Biển số: 29Y8_2060
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 11/2007
• Đầu máy: 011
• Odo: 1600km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc - 29G1-772.10

0 ₫

• Biển số: 29G1_77210
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2014
• Đầu máy: 015
• Odo: 16.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

 

Mua hàng

SHi Italia 150cc 30H3-9394

0 ₫

• Biển số: 30H3_9394
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 014
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc 29D1-506.96

0 ₫

• Biển số: 29D1_50696
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 015
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng