Honda SHi 2008

Honda SHi Cafe Italia 30K2-8281

0 ₫

• Biển số: 30K2_8281
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 017
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SHi Italia 150cc 30K2-2125

0 ₫

• Biển số: 30K2_2125
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 015
• Odo: 16.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda SHi Cafe Italia 30K6-7362

0 ₫

• Biển số: 30K6_7362
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 017
• Odo: 16.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SHi Cafe Italia 150cc 29L5-214.40

0 ₫

• Biển số: 29L5_21440
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 017
• Odo: 17.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SHi Cafe Italia 150cc 29Y7-7611

0 ₫

• Biển số: 29Y7_7611
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2007
• Đầu máy: 011
• Odo: 18.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SHi Cafe Italia 150cc 30F8-9029

0 ₫

• Biển số: 30F8_9029
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 014
• Odo: 16.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SHi Italia 150cc 30H6-1971

0 ₫

• Biển số: 30H6_1971
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 015
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc 30H7-3564

0 ₫

• Biển số: 30H7_3564
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 29D1-052.58

0 ₫

• Biển số: 29D1_05258
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 017
• Odo: 16.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Cafe Italia 150cc 30M8-1219

0 ₫

• Biển số: 30M8_1219
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 017
• Odo: 20.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 29F1-383.90

0 ₫

• Biển số: 29F1_38390
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SHi Italia 150cc - 30H5-1387

0 ₫

• Biển số: 30H5_1387
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 016
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng