Honda SH Nhập 125cc

SH Italia 125cc 29C1-182.88

0 ₫

• Biển số: 29C1_18288
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29G1-188.28

119,900,000 ₫

• Biển số: 29G1_18828
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 106
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29N1-138.98

0 ₫

• Biển số: 29N1_13898
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29D1-408.99

125,000,000 ₫

• Biển số: 29D1_40899
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29E1-383.89

0 ₫

• Biển số: 29E1_38389
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

SH Italia 125cc 29T1-802.73

0 ₫

• Biển số: 29T1_80273
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Đầu máy: 107
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

SH Italia 125cc 29B1-233.63

0 ₫

• Biển số: 29B1_23363
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29L1-563.18

0 ₫

• Biển số: 29L1_56318
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Đầu máy: 105
• Odo: 16.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29P1-632.34

0 ₫

• Biển số: 29P1_63234
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Đầu máy: 105
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29N1-138.98

0 ₫

• Biển số: 29N1_13898
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29E1-373.86

0 ₫

• Biển số: 29E1_37386
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 106
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29B1-211.28

0 ₫

• Biển số: 29B1_21128
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 18.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng