Honda SH Nhập 125cc

- 0%

SH Italia 125cc 29C1-165.20

122,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_16520
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH ABS Italia 125cc 29E2-019.52

74,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_01952
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2015
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc - 30K8-5194

89,000,000 ₫

• Biển số: 30K8_5194
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2009
• Đầu máy: 101
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc - 29G1-006.84

99,000,000 ₫

• Biển số: 29G1_00684
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 103
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29E1-353.88

0 ₫

• Biển số: 29E1_35388
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29D1-078.26

0 ₫

• Biển số: 29D1_07826
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29H1-416.61

0 ₫

• Biển số: 29H1_41661
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 100
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29P1-199.28

0 ₫

• Biển số: 29P1_19928
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc - 29E2-483.88

0 ₫

• Biển số: 29E2_48388
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 103
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc - 29K1-243.59

0 ₫

• Biển số: 29K1_24359
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 10.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc 29C1-182.88

0 ₫

• Biển số: 29C1_18288
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH Italia 125cc - 29C1-137.18

0 ₫

• Biển số: 29C1_13718
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng