Honda SH 2017 - 2018 - 2019: 150cc

- 0%

SH 2017 ABS 150cc 29N1-547.45

89,500,000 ₫

• Biển số: 29N1_54745
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 CBS 150cc 29K1-793.31

99,900,000 ₫

• Biển số: 29K1_79331
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2017 CBS 150cc 29C1-663.35

89,500,000 ₫

• Biển số: 29C1_66335
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 CBS 150cc 29C1-721.83

92,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_72183
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 ABS 150cc 29H2-119.52

0 ₫

• Biển số: 29H2_11952
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 ABS 150cc (Hải Quan)

0 ₫

 Xe Chưa Đăng Ký
• Dung tích: 150cc
• Sản xuất: 2018
• Odo: 900km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2020 CBS 150cc 29N1-810.91

96,000,000 ₫

• Biển số: 29N1_81091
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 CBS 150cc (Hải Quan)

0 ₫

• Dung tích: 150cc
• Hải quan: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2020 ABS 150cc 29V1-677.69

106,000,000 ₫

• Biển số: 29V1_67769
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2018 ABS 150cc 29B1-917.30

0 ₫

• Biển số: 29B1_91730
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2019 ABS 150cc 29G1-946.37

115,000,000 ₫

• Biển số: 29G1_94637
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 900km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

SH 2017 CBS 150cc 29E2-233.70

86,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_23370
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng