Piaggio Medley

- 0%

Piaggio Medley ABS 29E2-618.01

0 ₫

• Biển số: 29E2_61801
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley S ABS 29T1-963.32

0 ₫

• Biển số: 29T1_96332
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley S ABS 29B1-672.64

0 ₫

• Biển số: 29B1_67264
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Medley S ABS 150cc 29D2-473.83

0 ₫

• Biển số: 29D2_47383
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley ABS 29G1-603.55

0 ₫

• Biển số: 29G1_60355
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 6000km
• Chính chủ
———————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley ABS 125cc 29C1-783.65

0 ₫

• Biển số: 29C1_78365
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Medley S ABS 125cc 29C1-719.88

0 ₫

• Biển số: 29C1_71988
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley S ABS 29E2-252.47

0 ₫

• Biển số: 29E2_25247
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley S 150 ABS 29B1-882.93

0 ₫

• Biển số: 29B1_88293
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley ABS 29F1-332.12

0 ₫

• Biển số: 29F1_33212
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 6000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley ABS 29M1-653.82

0 ₫

• Biển số: 29M1_65382
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Piaggio Medley ABS 29D1-924.03

0 ₫

• Biển số: 29D1_92403
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 6900km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng