Vespa LX Việt

- 0%

Vespa LX 125 ie 29E1-277.22

21,500,000 ₫

• Biển số: 29E1_27722
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 125 iGet 29V1-458.93

0 ₫

• Biển số: 29V1_45893
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 125 ie 29G1-192.22

0 ₫

• Biển số: 29G1_19222
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 3vie 125cc 29C1-334.01

0 ₫

• Biển số: 29C1_33401
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2013
• Odo: 14.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 125 3vie 29D1-399.32

0 ₫

• Biển số: 29D1_39932
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 3vie 125cc 29N1-268.97

0 ₫

• Biển số: 29N1_26897
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 3vie 125cc 29Y7-132.98

0 ₫

• Biển số: 29Y7_13298
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 2019 iGet 29H2-083.47

0 ₫

• Biển số: 29H2_08347
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX iGet 2019 Hải Quan

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 125 iGet 29H2-098.41

0 ₫

• Biển số: 29H2_09841
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 3vie 125cc 29K1-238.71

0 ₫

• Biển số: 29K1_23871
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa LX 125 3vie 29C1-304.94

0 ₫

• Biển số: 29C1_30494
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng