Honda SH Nhập 150cc

SH Italia 150cc 29D1-336.34

0 ₫

• Biển số: 29D1_33634
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 109
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29L1-467.67

0 ₫

• Biển số: 29L1_46767
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2014
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29N1-216.16

0 ₫

• Biển số đẹp: 29N1_21616
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 29C1-001.09

0 ₫

• Biển số: 29C1_00109
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 29L1-299.29

0 ₫

• Biển số đẹp: 29L1_29929
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 107
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29D1-934.04

0 ₫

• Biển số: 29D1_93404
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Đầu máy: 105
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 29B1-278.00

0 ₫

• Biển số: 29B1_27800
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 109
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29E1-223.55

0 ₫

• Biển số: 29E1_22355
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 11/2011
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29Y5-159.48

0 ₫

• Biển số: 29Y5_15948
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29C1-102.86

0 ₫

• Biển số: 29C1_10286
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 11/2011
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29D1-378.86

0 ₫

• Biển số: 29D1_37886
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 11/2012
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 30N9-9779

0 ₫

• Biển số: 30N9_9779
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 105
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng