Honda SH Nhập 150cc

SH Italia 150cc biển đẹp 29E1-193.39

0 ₫

• Biển số: 29E1_19339
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 150cc 29D1-337.88

0 ₫

• Biển số: 29D1_33788
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 108
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29P1-160.66

0 ₫

• Biển số: 29P1_16066
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 108
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda SH Italia 150cc 29E1-480.48

0 ₫

• Biển số: 29E1_48048
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29L1-222.68

0 ₫

• Biển số đẹp: 29L1_22268
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 107
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29D1-336.34

0 ₫

• Biển số: 29D1_33634
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 109
• Mặt công: MicKey
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 150cc 29P1-128.58

0 ₫

• Biển số: 29P1_12858
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29L1-467.67

0 ₫

• Biển số: 29L1_46767
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2014
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 150cc 29N1-216.16

0 ₫

• Biển số đẹp: 29N1_21616
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 29C1-001.09

0 ₫

• Biển số: 29C1_00109
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc 29L1-299.29

0 ₫

• Biển số đẹp: 29L1_29929
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 107
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 150cc - 29D1-934.04

0 ₫

• Biển số: 29D1_93404
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Đầu máy: 105
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng