Vespa Primavera

- 0%

Primavera Yatch Club 29C1-795.76

65,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_79576
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Primavera ABS 125cc 29S1-742.31

46,000,000 ₫

• Biển số: 29S1_74231
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Primavera Phiên bản kỷ niệm 29G1-868.04

64,000,000 ₫

• Biển số: 29G1_86804
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera 3vie 29Y5-300.24

0 ₫

• Biển số: 29Y5_30024
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera 3vie 29F1-312.24

0 ₫

• Biển số: 29F1_31224
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2015
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera Yacht Club 29Y3-552.95

0 ₫

• Biển số: 29Y3_55295
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera 3vie 29K1-525.11

0 ₫

• Biển số: 29K1_52511
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera 3vie 29B1-518.70

0 ₫

• Biển số: 29B1_51870
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 7000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera IGET 29B1-867.60

0 ₫

• Biển số: 29B1_86760
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 6000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera S Special Edition 2020

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2020
• Odo: 10km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera 3vie 29X3-270.60

0 ₫

• Biển số: 29X3_27060
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Vespa Primavera ABS 29L1-716.54

0 ₫

• Biển số: 29L1_71654
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2018
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng