Piaggio Liberty

Piaggio Liberty S 3vie 29K1-424.85

0 ₫

• Biển số: 29K1_42485
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2014
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 100% xe mới

0 ₫

• Hải quan: 2018
• Dung tích: 125cc
• Odo: 0km ( Chưa Lăn Bánh )

—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29C1-386.69

0 ₫

• Biển số: 29C1_38669
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 100% xe mới

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2018
• Odo: 0km (chưa lăn bánh)
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S ABS 29H2-170.08

0 ₫

• Biển số: 29H2_17008
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 1000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S ABS 29X7-495.80

0 ₫

• Biển số: 29X7_49580
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29B1-609.52

0 ₫

• Biển số: 29B1_60952
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty S ABS 29P1-601.41

0 ₫

• Biển số: 29P1_60141
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29C1-506.77

0 ₫

• Biển số: 29C1_50677
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2015-2016
• Odo: 5000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggiio Liberty 3vie 29E2-392.75

0 ₫

• Biển số: 29E2_39275
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 2018 ABS 29C1-705.61

0 ₫

• Biển số: 29C1_70561
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29G1-601.78

0 ₫

• Biển số: 29G1_60178
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng