Piaggio Liberty

Piaggio Liberty 3vie 29G1-398.71

0 ₫

• Biển số: 29G1_39871
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ONE 2019 ( Hải Quan )

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2019
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 29E2-487.17

0 ₫

• Biển số: 29E2_48717
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29V1-328.74

0 ₫

• Biển số: 29V1_32874
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty ABS 2018 (Hải Quan)

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2018
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29K1-378.94

0 ₫

• Biển số: 29K1_37894
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Liberty S ABS 125cc 29G1-863.25

0 ₫

• Biển số: 29G1_86325
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29F1-254.02

0 ₫

• Biển số: 29F1_25402
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Liberty S ABS 2019 29E2-585.91

0 ₫

• Biển số: 29E2_58591
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty One 2020 (Hải Quan)

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2020
• Odo: 13km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 125 ie 29D1-538.09

0 ₫

• Biển số: 29D1_53809
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 9900km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Piaggio Liberty 3vie 29B1-435.86

0 ₫

• Biển số: 29B1_43586
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng