NHỮNG DÒNG XE KHÁC

Honda Super Cub C125 2020 29V5-558.37

0 ₫

• Biển số: 29V5_55837
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1400km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125 2020 29D2-483.10

0 ₫

• Biển số: 29D2_48310
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125cc 29C1-815.78

0 ₫

• Biển số: 29C1_81578
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30F6-1486

0 ₫

• Biển số: 30F6_1486
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 221
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 125cc 30H9-2546

0 ₫

• Biển số: 30H9_2546
• Đầu máy: 222
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Zoomer X 29D1-887.03

0 ₫

• Biển số: 29D1_88703
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 12/2015
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Zoomer X 29D2-018.34

0 ₫

• Biển số: 29D2_01834
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Spacy Japan 30F6-4983

0 ₫

• Biển số: 30F6_4983
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2008
• Đầu máy: 2215
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Zoomer X 2019 29D2-339.80

0 ₫

• Biển số: 29D2_33980
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Super Cub C125 29E2-627.10

0 ₫

• Biển số: 29E2_62710
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Zoomer X 29L1-616.95

0 ₫

• Biển số: 29L1_61695
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Honda Zoomer X 29B1-681.64

0 ₫

• Biển số: 29B1_68164
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng