NHỮNG DÒNG XE KHÁC

Yamaha XSR 155 2022 29E2-861.71 (Lăn bánh 500km)

0 ₫

• Biển số: 29E2_86171
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 500km (oiriginal)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 ABS 2022 29F1-620.75

0 ₫

• Biển số: #29F1_62075
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 1000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super CUB 125cc 29E2-696.38

0 ₫

• Biển số: 29E2_69638
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 3000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Zoomer X 29E2-317.41

0 ₫

• Biển số: #29E2_31741
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Puegeot Django 125cc 29C1-651.06

0 ₫

• Biển số: #29C1_65106
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
 

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2021 29C1-936.40

0 ₫

• Biển số: 29C1_93640
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 11/2021
• Odo: 1000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 2020 29E2-730.88

0 ₫

• Biển số: 29E2_73088
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Spacy Japan 125cc 29D2-642.83

0 ₫

• Biển số: 29D2_64283
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 222
• Odo: 17.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 90B3-503.09

0 ₫

• Biển số: 90B3_50309
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 2000km (original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2020 29E2-640.46

0 ₫

• Biển số: 29E2_64046
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 3000 km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29E2-571.23

0 ₫

• Biển số: #29E2_57123
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 
Mua hàng

Honda Vario 2022 160 ABS 29D2-646.81

0 ₫

• Biển số: 29D2_64681
• Dung tích: 160cc
• Sản xuất: 2022
• Odo: 400km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng