Honda SH 2017 - 2018 - 2019: 150cc

SH 2019 ABS 150cc 29P1-774.09

0 ₫

• Biển số: 29P1_77409
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2020 CBS 150cc 29C1-869.44

0 ₫

• Biển số: 29C1_86944
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 1500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2019 ABS 150cc 29E2-507.27

0 ₫

• Biển số: 29E2_50727
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1600km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2020 ABS 150cc 29D2-482.63

0 ₫

• Biển số: 29D2_48263
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 9/2020
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2017 CBS 150cc 29F1-383.78

0 ₫

• Biển số: 29F1_38378
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2019 CBS 150cc 29P1-752.72

0 ₫

• Biển số: 29P1_75272
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2018 ABS 150cc 29G1-878.41

0 ₫

• Biển số: 29G1_87841
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2017 CBS 150cc 29T1-656.90

0 ₫

• Biển số: 29T1_65690
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2019 ABS 150cc 29X3-445.66

0 ₫

• Biển số: 29X3_44566
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2017 ABS 150cc 29H1-767.05

0 ₫

• Biển số: 29H1_76705
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 5000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2020 ABS 150cc 29G1-957.36

0 ₫

• Biển số: 29G1_95736
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH 2019 ABS 150cc 29L5-344.40

0 ₫

• Biển số: 29L5_34440
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng