Honda SH Nhập 125cc

SH Italia 125cc 29N1-138.98

123,000,000 ₫

• Biển số: 29N1_13898
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29T1-802.73 (Lăn bánh 2000km)

0 ₫

• Biển số: 29T1_80273
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Đầu máy: 107
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29E1-373.86

0 ₫

• Biển số: 29E1_37386
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 106
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29B1-211.28

0 ₫

• Biển số: 29B1_21128
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 18.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29Z1-090.90

0 ₫

• Biển số: 29Z1_09090
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29G1-257.58

0 ₫

• Biển số: 29G1_25758
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29P1-229.96

0 ₫

• Biển số: 29P1_22996
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29P1-199.28

0 ₫

• Biển số: 29P1_19928
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29F1-153.98

0 ₫

• Biển số: 29F1_15398
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 105
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

SH Italia 125cc 29K1-183.05

0 ₫

• Biển số: 29K1_18305
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29C1-639.27

0 ₫

• Biển số: 29C1_63927
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 103
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29H2-075.72

0 ₫

• Biển số đẹp: 29H2_07572
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng