BỘ SƯU TẬP BIỂN ĐẸP

SH Italy biển Tứ Quí 29E1-28888

0 ₫

• Biển số: 29E1_28888
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 109
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Đẹp 29N1-226.86

0 ₫

• Biển số: 29N1_22686
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 108
• Odo: 7000km (original)
• Mặt công: MicKey
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng

SH Italia Biển Tứ Qúi 29E1-57777

0 ₫

• Biển số: 29E1_57777
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

LEAD Biển Tứ Qúi 29G1-56666

0 ₫

• Biển số: 29G1_56666
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 4000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italy Biển Ngũ Qúi 29B1-33333

0 ₫

• Biển số: 29B1_33333
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 6000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vision Biển Tứ Qúi 29X5-39999 (01)

0 ₫

• Biển số: 29X5_39999
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Tứ Qúi 29V1-17777

0 ₫

• Biển số: 29V1_17777
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 102
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Đẹp 29F1-334.45

0 ₫

• Biển số: 29F1_33456
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Đầu máy: 109
• Mặt công: MicKey
• Odo: 6000km 
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa 946 Biển Ngũ Qúi 21B1-88888

0 ₫

• Biển số: 21B1_88888
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 700km 
• Hải quan: chính ngạch
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Đẹp 29N1-16668

0 ₫

• Biển số: 29N1_16668
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 108
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Đẹp 29K1-024.68

0 ₫

• Biển số: 29K1_02468
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2009
• Đầu máy: 100
• Odo: 15.000km
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH MODE Biển Tứ Qúi 29U1-38888

0 ₫

• Biển số: 29U1_38888
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 200km
• Khóa: SmartKey
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng