Harley Davidson

Harley Davidson Forty Eight 1200cc 29A1-256.23

385,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25623
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-260.14 (Màu sơn đặc biệt)

0 ₫

• Biển số: 29A1_26014
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 11/2017
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 10.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-128.77

405,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_12877
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 29A1-028.13 (Lăn bánh 4000km)

255,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_02813
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 12/2015
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-203.85

285,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20385
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 13.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson SuperLow 883 29A1-259.76

249,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25976
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Sportster XL Custom 1200 29A1-202.87

0 ₫

• Biển số: 29A1_20287
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2017
• Nhập Khẩu Từ: Mỹ
• Odo: 8000miles (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Sportster XL Custom 1200 29A1-022.31

0 ₫

• Biển số: 29A1_02231
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Sport Glide 1700cc 29A1-160.09

0 ₫

• Biển số: 29A1_16009
• Động cơ: MILWAUKEE-EIGHT™ 107
• Dung tích: 1745cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Street 750cc 29A1-016.91

0 ₫

• Biển số: #29A1_01691
• Dung tích: 750cc
• Đăng ký: 2015
• Hải Quan chính ngạch
• Odo: 12.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-204.34 (Lăn bánh 500km)

0 ₫

• Biển số: 29A1_20434
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Roadster 1200cc 29A1-126.99

0 ₫

• Biển số: 29A1_12699
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 
Mua hàng