Harley Davidson

Harley Davidson SuperLow 883 29A1-259.76

260,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25976
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-204.34 (Lăn bánh 500km)

450,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20434
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-260.14 (Màu sơn đặc biệt)

379,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_26014
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 11/2017
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Sprotster Custom 1200cc 29A1-042.07

0 ₫

• Biển số: 29A1_04207
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Street Bob 1746cc 29A1-125.94

0 ₫

• Biển số: 29A1_12594
• Dung tích: 1746cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 600km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 29A1-028.13

0 ₫

• Biển số: 29A1_02813
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 12/2015
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 2020 29A1-124.92

0 ₫

• Biển số: 29A1_12492
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight (Xe chưa đăng kí)

0 ₫

• Dung tích: 1200cc
• Hải quan: chính ngạch
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 29A1-016.97

0 ₫

• Biển số: 29A1_01697
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 13.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson SuperLow 883 14A1-003.28

0 ₫

• Biển số: 14A1_00328
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley SuperLow 883 29A1-018.42

0 ₫

• Biển số: 29A1_01842
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Forty Eight 1200cc 29A1-116.04

0 ₫

• Biển số: 29A1_11604
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Hải quan: chính ngạch
• Odo: 10.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng