Harley Davidson

- 0%

Harley Iron 883 - 29A1-116.05

320,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11605
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 4000
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
———————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Forty Eight 1200cc 29A1-122.45

325,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_12245
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 8000km (original)
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Harley Iron 883 2020 29A1-120.26

0 ₫

• Biển số: 29A1_12026
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2020
• Hải quan: chính ngạch
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Forty Eight 1200cc 29A1-102.82

0 ₫

• Biển số: 29A1_10282
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 4000km (original)
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Harley SuperLow 883 29A1-018.42

0 ₫

• Biển số: 29A1_01842
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 5000km (original)
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

HD Sporter XL Custom 1200cc 29A1-042.07

0 ₫

• Biển số: 29A1_04207
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km (original)
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Harley Davidson Iron 1200cc 29A1-116.26

0 ₫

• Biển số: 29A1_11626
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Harley Davidson Forty Eight 29A1-033.87

0 ₫

• Biển số: 29A1_03387
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 4000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Softail Deluxe 29A1-019.22 (01)

0 ₫

• Biển số: 29A1_01922
• Dung tích: 1700cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 20.000km
• Hải quan: chính ngạch
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Road King 1700cc 29A1-024.65 (01)

0 ₫

• Biển số: 29A1_02465
• Động cơ: Milwaukee Eight 107
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Dung tích: 1745cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 1000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Softail Slim 1700cc 29A1-026.01 (02)

0 ₫

• Biển số: 29A1_02601
• Dung tích: 1700cc
• Đăng ký: 2016
• Sản xuất: 2016
• Odo: 3000km 
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

HD Softail Breakout 29A1-027.80 (02)

0 ₫

• Biển số: 29A1_02780
• Dung tích: 1700cc
• Đăng ký: 2016
• Sản xuất: 2016
• Odo: 20.000km
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng