Harley Davidson

Harley Davidson Forty Eight 29A1-260.14 (Màu sơn đặc biệt)

365,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_26014
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 11/2017
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson SuperLow 883 29A1-259.76

259,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25976
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 8000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-203.85

299,000,000 ₫

• Biển số: #29A1_20385
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 13.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

 

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 29A1-028.13 (Màu sơn thủ công)

269,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_02813
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 12/2015
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Sportster XL Custom 1200 29A1-022.31

0 ₫

• Biển số: 29A1_02231
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Nhập khẩu từ: Mỹ
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Harley Davidson Street 750cc 29A1-016.91

0 ₫

• Biển số: #29A1_01691
• Dung tích: 750cc
• Đăng ký: 2015
• Hải Quan chính ngạch
• Odo: 12.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-204.34 (Lăn bánh 500km)

0 ₫

• Biển số: 29A1_20434
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Roadster 1200cc 29A1-126.99

0 ₫

• Biển số: 29A1_12699
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 
Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 29A1-016.97

0 ₫

• Biển số: 29A1_01697
• Dung tích: 900cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 13.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Softail Breakout 114 29A1-259.43

0 ₫

• Biển số: 29A1_25943
• Dung tích: 1868cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Sprotster Custom 1200cc 29A1-042.07

0 ₫

• Biển số: 29A1_04207
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Street Bob 1746cc 29A1-125.94

0 ₫

• Biển số: 29A1_12594
• Dung tích: 1746cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 600km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng