Kawasaki W175 SE 29A1-108.16

0 ₫

• Biển số: 29A1_10816
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-203.76

0 ₫

• Biển số: 29A1_20376
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-038.45

0 ₫

• Biển số: 29A1_03845
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 11/2018
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-036.54

0 ₫

• Biển số: 29A1_03654
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-036.11

0 ₫

• Biển số: 29A1_03611
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 4000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-117.04

0 ₫

• Biển số: 29A1_11704
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-152.09

0 ₫

• Biển số: 29A1_15209
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-155.43

0 ₫

• Biển số: 29A1_15543
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km 
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-251.35

0 ₫

• Biển số: 29A1_25135
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 3000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-041.93

0 ₫

• Biển số: 29A1_041.93
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

 Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki W175 SE 29A1-202.25

0 ₫

• Biển số: 29A1_20225
• Dung tích: 175cc
• Đăng ký: 11/2019
• Odo: 1000km (orginal)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Kawasaki Estrella 250cc 29A1-120.34

0 ₫

• Biển số: 29A1_12034
• Dung tích: 250cc
• Đăng ký: 2015
• Xe nhập khẩu từ: Nhật
• Hải quan: chính ngạch
• Odo: 1800km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng