CB 300cc 2021 29A1-050.90

93,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_05090
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 500R 2021 29A1-208.99

125,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20899
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 8000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-134.08

0 ₫

• Biển số: 29A1_13408
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 2021 29A1-259.18

0 ₫

• Biển số: 29A1_25918
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 4000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500X 29A1-045.12

0 ₫

• Biển số: 29A1_04512
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 250 Japan 29A1-009.82

0 ₫

• Biển số: 29A1_00982
• Dung tích: 250cc
• Đăng ký: 11/2014
• Odo: 1700km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-257.62

0 ₫

• Biển số: 29A1_25762
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda CB 300R (Xe mới 100%)

103,000,000 ₫

Honda CB 300R
Xe Mới 100% chưa lăn bánh
• Dung tích: 300cc

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 650R 2021 29A1-163.37

209,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_16337
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 5000km ( original )
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 150R 2021 29S2-057.48

0 ₫

• Biển số: 29S2_05748
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 12/2021
• Odo: 4000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda CB 500F 2021 29A1-206.77

0 ₫

• Biển số: 29A1_20677
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 150R 2020 29C1-849.72

76,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_84972
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 9000km
• Chính chủ

 -------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng