Honda CBR 650R 2021 29A1-260.68

178,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_26068
• Dung tích: 650R
• Đăng ký: 2021
• Odo: 2000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R màu đỏ (Xe mới 100%)

57,000,000 ₫

Honda CBR 150R
Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 150cc

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-112.65

88,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11265
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ
 

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 650R 2022 29A1-139.96

205,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_13996
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-255.89

93,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25589
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 12/2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 300R 2022 29A1-230.67

97,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_23067
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 500 2020 29A1-257.42

139,500,000 ₫

• Biển số: 29A1_25742
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 11/2020
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-250.83

89,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25083
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 28A1-001.13

89,500,000 ₫

• Biển số: 28A1_00113
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 8000km
• Chính chủ
 
----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 2019 29A1-203.16

95,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20316
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-112.52

88,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11252
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel ABS 300cc (Xe mới 100%)

115,000,000 ₫

Honda Rebel 300 ABS
Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 300cc

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng