Honda Rebel 500 2022 29A1-303.24

148,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_30324
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-113.78

86,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_11378
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 500R 2020 29A1-204.22

99,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_20422
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 15.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500F 2020 29A1-398.70

0 ₫

• Biển số: 29A1_39870
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R 2023 (Xe mới 100%)

65,000,000 ₫

 Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 150cc
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R 2023 29B2-254.61

53,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_25461
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500F 2020 29A1-397.84

108,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_39784
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 19.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 300R 2022 29A1-307.94

88,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_30794
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 650R 2023 (Xe chưa đăng kí)

189,900,000 ₫

   Hải Quan 2023
• Dung tích: 650cc
• Odo: 900 km(original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 150R 2022 29D2-672.73

53,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_67273
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 7000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 150R 2024 29AX-052.95

88,000,000 ₫

• Biển số: 29AX_05295
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2024
• Odo: 200km ( Original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-038.71

83,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_03871
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000 km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng