- 0%

Honda Rebel 250 Japan 29A1-000.11

179,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_00011
• Dung tích: 250cc
• Đăng ký: 2010
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda CB 1100 RS 2020 (Hải Quan)

445,000,000 ₫

   Xe Chưa Đăng Ký
• Dung tích: 1100cc
• Sản xuất: 2020
• Odo: 200km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda CB 150R 29E2-538.70

47,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_53870
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 300 ABS 29A1-253.24

0 ₫

• Biển số: 29A1_25324
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Shadow Phantom 750cc 29A1-006.86

0 ₫

• Biển số: 29A1_00686
• Dung tích: 750cc
• Đăng ký: 12/2014
• Odo: 500km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
 

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 300 ABS 29A1-039.85

0 ₫

• Biển số: 29A1_03985
• Dung tích: 300cc
• Sản xuất: 2018
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 500 ABS 29A1-159.55

0 ₫

• Biển số: 29A1_15955
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 700km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 250 Japan (Bán Bao Tên)

0 ₫

• Dung tích: 250cc
• Hải quan: 2016
• Odo: 2000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 300 ABS 29A1-254.10

0 ₫

• Biển số: 29A1_25410
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 800km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda Rebel 300 ABS 29A1-038.77

0 ₫

• Biển số: 29A1_03877
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 11/2018
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Rebel 2020 ABS 500cc 29A1-123.59

0 ₫

• Biển số: 29A1_12359
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 6/2020
• Odo: 500km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng
- 0%

Honda CB 1100 RS 29A1-203.42

0 ₫

• Biển số: 29A1_20342
• Dung tích: 1100cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 5000km (original)
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng