BMW G310 GS 310cc 29A1-043.73

128,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_04373
• Dung tích: 310cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW G310 R 29A1-108.56

0 ₫

• Biển số: 29A1_10856
• Dung tích: 310cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 14.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW C400X 400cc 29A1-116.83

0 ₫

• Biển số: 29A1_11683
• Dung tích: 400cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW C400 GT 2021 29A1-047.29

0 ₫

• Biển số: 29A1_04729
• Dung tích: 400cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW C400 GT 2020 29A1-256.09

0 ₫

• Biển số: 29A1_25609
• Dung tích: 400cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW R1200 GS 29A1-153.07

0 ₫

• Biển số: 29A1_15307
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 17.000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW G310R 310cc 29A1-252.58

0 ₫

• Biển số: 29A1_25258
• Dung tích: 310cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

BMW C400 GT 29A1-041.68

0 ₫

• Biển số: 29A1_04168
• Dung tích: 400cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km (original)
• Nhập khẩu từ: Đức
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

BMW R1200 GS 29A1-109.32

0 ₫

• Biển số: 29A1_10932
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km (original)
• Nhập khẩu từ: Đức
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

BMW F700 GS 800cc 29A1-041.43

0 ₫

• Biển số: 29A1_04143
• Dung tích: 800cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km 
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

BMW R1200GS 29A1-020.05 (01)

0 ₫

• Biển số: 29A1_02005
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 15.000km 
• Nhập khẩu từ: Đức
• Hải quan: chính ngạch
• Chính chủ
————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng