Vespa GTS Super

Vespa GTS Super ABS 125cc (01)

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2018
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super ABS 29G1-740.33

0 ₫

• Biển số: 29G1_74033
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 1000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super ABS 29D2-320.63

0 ₫

• Biển số: 29D2_32063
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super 3vie 29C1-592.29

0 ₫

• Biển số: 29C1_59229
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2016
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super ABS 29P1-745.96

0 ₫

• Biển số: 29P1_74596
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2018
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super 3vie 29V3-416.43

0 ₫

• Biển số: 29V3_41643
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super ABS 2018

0 ₫

• Dung tích: 125cc
• Hải quan: 2018
• Odo: 5000km
• Chính chủ
——————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super 300cc 29A1-115.12

0 ₫

• Biển số: 29A1_11512
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 3000km
• Chính chủ
————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super 3vie 29H1-535.15

0 ₫

• Biển số: 29H1_53515
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2014
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super 300cc 29A1-024.12

0 ₫

• Biển số: 29A1_02412
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS Super Notte 150cc

0 ₫

• Dung tích: 150cc
• Hải quan: 2019
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

Vespa GTS 3Vie 29M1-533.73

0 ₫

• Biển số: 29M1_53373
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Odo: 2000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng