Honda SH Nhập 125cc

SH Italia 125cc - 29H1-951.97

0 ₫

• Biển số: 29H1_95197
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 103
• Odo: 10.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

 

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29B1-150.58

0 ₫

• Biển số: 29B1_15058
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29P1-592.04

0 ₫

• Biển số: 29P1_59204
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 102
• Odo: 11.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29C1-667.71

0 ₫

• Biển số: 29C1_66771
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2017
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km 
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29L1-291.88

0 ₫

• Biển số: 29L1_29188
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 9000km
• Mặt công: MicKey
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29E1-422.66

0 ₫

• Biển số: 29E1_42266
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 9000km
• Mặt công: MicKey
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29G1-060.58

0 ₫

• Biển số: 29G1_06058
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 9000km
• Mặt công: MicKey
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29E1-069.99

0 ₫

• Biển số: 29E1_06999
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 100
• Odo: 15.000km
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29C1-071.59

0 ₫

• Biển số: #29H1_07159
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 102
• Odo: 10.000km (original)
• Chính chủ

—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29P1-224.46

0 ₫

• Biển số: #29P1_22446
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Odo: 8000km
• Mặt công: MicKey
• Chính chủ

—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc - 29B1-225.87

0 ₫

• Biển số: 29B1_22587
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 10.000km
• Mặt công: MicKey
• Nhập khẩu từ: Ý
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc 29G1-203.52

0 ₫

• Biển số: 29G1_20352
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 8000km
• Mặt công: MicKey
• Chính chủ
—————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng