Honda SH Nhập 125cc

SH Italia 125cc - 29B1-245.64

0 ₫

• Biển số: 29B1_24564
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 30N1-6969

0 ₫

• Biển số: 30N1_6969
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 104
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29N1-089.99

0 ₫

• Biển số: 29N1_08999
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2011
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29C1-123.41

0 ₫

• Biển số: 29C1_12341
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Đầu máy: 103
• Odo: 7000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29B1-308.78

0 ₫

• Biển số: 29B1_30878
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29E1-404.55

0 ₫

• Biển số: 29E1_40455
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29D1-218.26

0 ₫

• Biển số: 29D1_21826
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011-2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia Biển Tứ Qúi 29V1-17777

0 ₫

• Biển số: 29V1_17777
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2010
• Đầu máy: 102
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29B1-155.22

0 ₫

• Biển số: 29B1_15522
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011-2012
• Đầu máy: 102
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29M1-105.89

0 ₫

• Biển số: 29M1_10589
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29B1-279.69

0 ₫

• Biển số: 29B1_27969
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29E1-156.16

0 ₫

• Biển số: 29E1_15616
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km 
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 74 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng