Honda SH Nhập 125cc

SH Italia 125cc 29K1-183.05

0 ₫

• Biển số: 29K1_18305
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29C1-639.27

0 ₫

• Biển số: 29C1_63927
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 103
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29H2-075.72

0 ₫

• Biển số đẹp: 29H2_07572
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH italia 125cc 29C1-173.46

0 ₫

• Biển số: 29C1_17346
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29C1-197.52

0 ₫

• Biển số: 29C1_19752
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29N1-123.91

0 ₫

• Biển số: 29N1_12391
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2012
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 10.000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc - 29D1-198.28

0 ₫

• Biển số: 29D1_19828
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Đầu máy: 105
• Mặt công: MicKey
• Odo: 9000km
• Chính chủ
—————————————————————————

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29D1-408.99

0 ₫

• Biển số: 29D1_40899
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Mặt công: MicKey
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29D2-445.39

0 ₫

• Biển số: 29D2_44539
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29F1-155.40

0 ₫

• Biển số: 29F1_15540
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 107
• Mặt công: MicKey
• Odo: 8000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29E1-300.68

0 ₫

• Biển số đẹp: 29E1_30068
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Odo: 6000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng

SH Italia 125cc 29L1-018.46

0 ₫

• Biển số: 29L1_01846
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2011
• Đầu máy: 104
• Mặt công: MicKey
• Odo: 11000km
• Chính chủ

-------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688

Mua hàng